نمایشگاه ۳DShow به دنبال همگانی کردن استفاده از تکنولوژی های ساخت افزودنی و وارد کردن این تکنولوژی ها به زندگی روزمره مردم ایران است. ما در ۳DShow در قالب بخش های سخنرانی، مسابقه و غرفه های نمایشگاهی سعی در معرفی بهتر دانش ساخت افزودنی و فرصت های آن به جامعه ایران داریم و می خواهیم با نشان دادن دست آوردهای فعالان این حوزه در سطح کشور زمینه ی هم افزایی و همفکری در این رشته را فراهم کنیم.

۳DShow یک نمایشگاه عمومی است که می خواهد علاقمندان صنعت چاپ افزودنی، فعالان اقتصادی و علمی این زمینه و سرمایه گذاران را در یک مکان جمع کند.

نقشه زیر غرفه های نمایشگاه امسال را نشان می دهد. به زودی نام ثبت نام کنندگان به نقشه اضافه می شود.