(K.Abdel Ghany (2006

عبدالغنی در این مدل تمرکز خود را بر روی کنترل کیفیت تولید قطعات دارای بافت سطحی با تیراژ بالا می گذارد . او در این تحقیق که در نهایت به این قطعه محک رسیده است، به دنبال یافتن شرایط لازم برای چاپگرهای سه بعدی بود تا بتوانند بهترین نتیجه را در ساخت سطوح بافت دار بدهند.

داده های موجود در این مقاله فقط مختص تکنولوژی FDM می باشد و باید داده هایی برای سایر تکنولوژی ها نیز تولید گردد.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

(antonio armillotta(2006

این مطالعه با هدف آزمایش کیفیت جزئیات FDM در ساخت مستقیم نمونه سازی سریع سطوح بافت دار انجام شده است. یک قطعه محک شامل بافت های سطحی معمول با فیچرهایی در اندازه ها ، نسبت ها و در جهت های مختلف ساخته شد.
نتایج آزمایش ها نشان می دهد که FDM های موجود قابلیت ساخت جزئیات دقیق در مقیاس میلیمتر را دارند. این آزمایش همچنین شرایطی را شناسایی می کند که برای تولید بافت های هندسی کلی لازم است در این چاپگرها رعایت شوند.
با اینکه این روش قابل بسط به همه ی روش های ساخت لایه ای است اما نتایج آزمایش محدود به یک پروسه ی خاص است و این احتمال وجود دارد که نتایج متاثر از پیشرفت های تکنیکی سیستم های ساخت تجاری باشد.
تحلیل و آنالیز ظاهر سطوح در کنار جزئیات فرم ، جنبه ی مهمی را به روند ارزیابی عملکردی سیستم های ساخت اضافه می کند. این آنالیز بر مشکلات فرم و سختی سطوح متمرکز است.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

(Dominique Scaravett, Patrice Dubois, Robert Duchamp (2008

دومنیک و همکارانش در این مقاله قطعه ی محک و فرآیند بررسی جدیدی را معرفی می کنند که به وسیله ی آن نه تنها می توان با اجرای عملیات اندازه گیری بر قطعه کیفیت آن را مطالعه نمود بلکه می توان دلایل به وجود آمدن نقایص را یافت و تعیین کرد که ایراد به دستگاه و پروسه ی ساخت افزودنی باز می گردد یا به مواد اولیه ی استفاده شده.