(G D Kim, Y T Oh (۲۰۰۸

در حال حاضر روش های ساخت افزودنی مختلفی مانند SL،SLS،۳ِDP،LOM و FDM موجود هستند. در این تست، ویژگی های مکانیکی مانند مقاومت کششی و فشاری،سختی،مقاومت در برابر ضربه، مقاومت گرمایی، نرمی سطوح ، دقت هندسی و اندازه،سرعت تولید و هزینه مواد اولیه بین همه ی پروسه ها و سیستم ها مقایسه شدند. نتایج، برتری روش SL را در سختی،دقت و نرمی سطح ثابت کرد. پروسه ی Polyjet نیزبالاترین مقاومت کششی را در دمای اتاق داشت. پروسه ی SLS دارای برتری در مقاومت فشاری و سرعت تولید بود ، ۳DP در سرعت و هزینه مواد، LOM در مقاومت گرمای و سیستم های FDM  و LOM در مقاومت در برابر ضربه بهترین نتایج را داشتند. (گرچه تغییر جهت ساخت این مقاومت را به شدت پایین می آورد.)


(W. M. Johnson, M. Rowell, B. Deason, and M. Eubanks (2011

جانسون و همکارانش در سال ۲۰۱۱ برای پرینترهای سه بعدی FDM این قطعه ی محک را معرفی کردند. این قطعه برای اندازه گیری دقت ابعادی، تغییر شکل های ناشی از پارامترهای گرمایی، اثر پله ای و تولرانس های هندسی و طولی مناسب است. این مدل بر روی یک پرینتر سه بعدی متن باز تست شده است البته به دلیل ویژگی های هندسی آن اجرای اندازه گیری ها با دستگاه های CMM متداول کمی دشوار می باشد.(Dr Muhammad Fahad, Dr Neil Hopkinson  (۲۰۱۲

این تحقیق یک قطعه محک جدید معرفی کرده است که قابلیب استفاده برای بهبود پروسه ی یک دستگاه و مقایسه ی دستگاه های مختلف را دارد . البته این قطعه به دلیل اندازه ی ۲۷ سانتی متری در یک محور مدل چندان مناسبی به عنوان مدل استاندارد نخواهد بود چرا که در بسیاری از پرینترهای موجود در کشور به صورت یک تکه قابل پرینت نیست.(Li Yang, Md Ashabul Anam (2014

این مقاله عملکرد قطعات محک و اعتبار نتایج آنها را بررسی کرده است.

در نهایت ویژگی ها و جزئیات حداقلی پیشنهاد شده است که همه ی قطعات محک آنها را به طور پایه در خود جای دهند. همچنین به ضرورت وجود فیچر در اندازه ها و جهتگیری های مختلف برای یک ارزیابی درست تاکید شده است.

قطعه محکی بر اساس مطالعات بازطراحی شده که  در تصویر قابل مشاهده است. ویژگی های کلی هندسی بررسی شده عبارتند از: صاف و مسطح بودن، توازی، مکان حقیقی، سطح و کمینه کیفیت فیچر در جهت Z.

قطعه طوری طراحی شده که با ابزارهای معمول اندازه گیری مانند Caliper،Micrometer ، میکروسکوپ های اپتیکال و CMM قابل اندازه گیری باشد.