پاویون Vulcan

پاویون VULCAN بزرگترین پاویون ساخته شده با استفاده از پرینت سه بعدی است و به دلیل اندازه ی خود در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.

این سازه در سال ۲۰۱۵ برای نمایشگاه طراحی پکن ساخته شده است.

 

پاویون از ۱۰۸۶ عنصر چاپ شده ی منحصر به فرد ساخته شده است که در کنار هم فضایی به طول هشت متر و ارتفاع سه متر را پوشش می دهند.

ساخت قطعات پاویون با استفاده از بیست پرینتر FDM سی روز و سرهم کردن آن دوازده روز به طول انجامیده است.